Шуменската крепост (известна в Шумен и като Старият град) се намира на Шуменското плато, на около два километра от град Шумен. Мястото е било заселено преди повече от 3000 години - археологически изследвания сочат, че местността е била обитавана още през ХІІ век пр.н.е.. Първите жители тук са траките от племето гети. Около 1200 г. пр.н.е. те създават тук първото поселение, което е неукрепено. По този начин Шуменската крепост се явява връстник на Приамова Троя (по-точно на VIIb пласт на Троя). Около V век пр.н.е. е построена и първата стена, но тя не е запазена днес. Шуменската крепост е сред Стоте национални туристически обекта. Работи целогодишно, има печат. Към нея функционира и музей. Крепостта е сред най-добре проучените археологически паметници в нашата страна. Разкопките са били провеждани в периода 1957-1987 гг. (най-активни през 1974-1981 гг.). При тях са разкрити три стени - римска, ранновизантийска (използвана по-късно и от българи и османци) и от Втората българска държава, с характерните за всеки период кули. Открити са и останки от ранновизантийска баня с отточен канал, два водоема, 12 църкви (включително и т. нар. "Култов център", където има основи на четири църкви на едно място), цитадела. Сред находките заслужават да се споменат: Шуменският надпис на цар Иван Шишман, където се говори за посещението на този владетел в Шумен (името на града е изписано точно по този начин); плочката с изображение на танцуващ мъж (може би прабългарски шаман - въпросът остава неизяснен); надписът на "Остро... богоин" (според Вера Антонова, това е първият кирилски надпис в България) ;сграфито-керамика; букел-керамика от троянски тип (доказателство за това, че крепостта е връстник на Приамова Троя); коланни апликации; златни литургични съдове; голям брой монети от почти всички периоди. Общата площ на крепостта е около 32 da, но значителна част от населението е живеела извън стените, в подградието.                                                                                                                     Крепостта дава богата информация за военния, културния и стопанския живот на своето време

 

Close