Програма Шумен 3

4. Православни християнски храмове в Шумен 
 

  Православен храм "Св. Три Светители" е построен през 1857г.   на мястото на стар параклис, с даренияна шуменските занаятчии. Запазени са старата портика с надпис над входа, царските двери и някои старинни икони

 

 Православен храм "Св. Три Светители" е построен през 1857г.   на мястото на стар параклис, с дарения на шуменските занаятчии. Запазени са старата портика с надпис над входа, царските двери и някои старинни икони  

 
 

Храм “Св.Илия” и килийно училище кв.Дивдядово

 

През 1846г. с дарения на най-заможните жители,труд и любов църквата е построена и посветена на Св.Илия.Външните зидове са с дебелина около човешки ръст.Веднага след църквата се построява и църковно училище. Пръв учител в него е отец Захари. В училището се учат ученици от Котленско и Силистренско.В следващите години читалището става и център на революционна дейност.Тук пребивават и учителстват възрожденски будители Рашо Блъсков, Димитър Блъсков, Стефан Изворски.Тук отсяда и основава таен революционен комитет Васил Левски.

През 60-те години на 19в. училището е разширено, а не след дълго е построен и пансион за учениците.По същото време е построено и читалище “Благовещение” със спомоществователството на заможни българи, живеещи извън страната.


Скалните манастири над Дивдядово не са запазили много материални свидетелства за живота на многобройните последователи на исихазма, потърсили уединено общуване с Бога в скалните ниши. Запазен е духа на безимените български светци, прекрачили най-високото стъпало в динамиката на християнската духовност, преодолявайки тленното в стремеж към благодатните дарове на Светия Дух.  

За повече информация, можете да посетите Галерията с икони на Храм “Св.Илия”.

 

 

5. Златарски манастир “Св.св.Петър и Павел”  Благодарение на вярващите християни манастирът “Св. св. Петър и Павел” край село Златар бе възстановен с дарения, а през последните години се реализира и проект за манастирски комплекс. След построяването и освещаването на църквата, е съградена и триетажна сграда при входа на манастирската обител. Това е единственият манастир в Североизточна България, носещ името на светите равноапостоли Петър и Павел – свято място, където много християни са получили изцеление и просветление.

 

 

  Страница:
1 2 3 4