Ако желаете да осъществите онлайн плащане в полето "Вашето съобщение" задължително посочете вашият телефон и настоящ адрес, за идентификация!