Оборотен капитал

 

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)”

 

На 02.04.2021 г. ET Адрина Тур – Анета Димитрова” стартира изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.095-4816 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.095 -„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки”.

Обща стойност:  1 923.24 лв. , от които 1 634.75 лв. европейско и 288.49 лв. национално съфинансиране.

Начало:02.04.2021 г.

Край:02.07.2021

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малко и средни предприятия, засегнати от временните противоепидимични мерка, за преодоляване на икономическите последици.

 

 

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)”

На 18.05.2021 ET „Адрина Тур – Анета Димитрова” стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002- 2.095-4816/BG16RFOP002-2.097-4820  BG16RFOP002-2.097 - „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Обща стойност:   721.00 лв. , от които 612.85 лв. европейско и 108.15 лв. национално съфинансиране.

Начало:18.05.2021 г.

Край:18.05.2021 г.

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малко и средни предприятия, засегнати от временните противоепидимични мерка, за преодоляване на икономическите последици.

 

 

 

 

 ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)” 

На 26.07.2021 г. ET „Адрина Тур – Анета Димитрова” стартира изпълнението на проект  № BG16RFOP002-2.101-0107  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.101 -„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временни противоепидемични мерки” фаза III.

Обща стойност:  508.00 лв. , от които 431.80 лв. европейско и 76.20 лв. национално съфинансиране.

Начало: 26.07.2021 г.

Край: 26.10.2021

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оборотен капитал за регистрираните в Република България микро, малко и средни предприятия, засегнати от временните противоепидимични мерка, за преодоляване на икономическите последици.