Храмове в Шумен

Православни християнски храмове в Шумен

            1.  Православен  храм "Св. Възнесение Господне и Св. вмч. Георги 

 

Църквата е построена през 1829г.  Стенописите, иконостасът и вътрешната уредба датират от 1837-1939г. Тук се съхраняват ценни книги, златотъкана плащаница с перли, изработена във Венеция през 1776г., както и иконата "СВ. Св. Кирил и Методий", подарена от генерал Белокопитов на 6юли(18юли)1878г. в памет на освобождението на Шумен.

       2.  Православен храм "Св. Три Светители" 

 

е построен през 1857г.    на мястото на стар параклис, с дарения на шуменските занаятчии. Запазени са старата портика с надпис над входа, царските двери и някои старинни икони.

 

3.Храм “Св.Илия” и килийно училище кв.Дивдядово

           

 През 1846г. с дарения на най-заможните жители, труд и любов църквата е построена и посветена на Св. Илия. Външните зидове са с дебелина около човешки ръст. Веднага след църквата се построява и църковно училище. Пръв учител в него е отец Захари. В училището се учат ученици от Котленско и Силистренско. В следващите години читалището става и център на революционна дейност. Тук пребивават и учителстват възрожденски будители Рашо Блъсков, Димитър Блъсков, Стефан Изворски. Тук отсяда и основава таен революционен комитет Васил Левски. 

 

През 60-те години на 19в. училището е разширено, а не след дълго е построен и пансион за учениците. По същото време е построено и читалище “Благовещение” със спомоществователството на заможни българи, живеещи извън страната.   

 

 

Скалните манастири над Дивдядово не са запазили много материални свидетелства за живота на многобройните последователи на исихазма, потърсили уединено общуване с Бога в скалните ниши. Запазен е духа на безимените български светци, прекрачили най-високото стъпало в динамиката на християнската духовност, преодолявайки тленното в стремеж към  благодатните дарове на Светия Дух.

 

 

4. Златарски манастир “Св. св. Петър и Павел”

 

  Благодарение на вярващите християни манастирът “Св. св. Петър и Павел” край село Златар бе възстановен с дарения, а през последните години се реализира и проект за манастирски комплекс. След построяването и освещаването на църквата, е съградена и триетажна сграда при входа на манастирската обител. Това е единственият манастир в Североизточна България, носещ името на светите равноапостоли Петър и Павел – свято място, където много християни са получили изцеление и просветление.